Vi ser patienter i lægehuset efter telefonisk visitation. Det er dermed fortsat ikke muligt at bestille tid via nette – dette for at mindske smittespredning. Såfremt du har symptomer på corona-virus bedes du undlade at møde op i klinikken og i stedet kontakte os telefonisk mhp. vejledning og evt. podning.

Nogle konsultationer forsøges klaret via telefon-opfølgning eller videokonsultation.

Vi forsøger at undgå smittespredning ved at minimere antal af ventende patienter i venteværelset. Du kan blive bedt om at vente i bil eller udenfor lægehuset.

Vi holder løbende øje med udviklingen og følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.