Man kan fra d. 21/4-2020 blive podet for COVID-19 hvis man har milde symptomer på coronavirus. Herudover kan beboere og personale på institutioner blive podet for COVID-19, såfremt der er påvist COVID-19 hos beboer el. personale.

Personale i sundheds- og ældresektor med lette symptomer på COVID-19 kan fortsat blive henvist til podning via deres personaleleder.