Velkommen til Lægehuset Sæbygårdvej

Ny basis-læge – Mathias starter d. 1/5-2020

Vi siger d. 1/5-2020 velkommen til Mathias Rothmann Pedersen som ny basislæge i klinikken. Mathias er færdiguddannet som læge og skal nu ud og arbejde med patienter. Mathias skal være her i klinikken i 6 måneder. Vi håber I vil tager godt imod ham.

CORONA-virus: Vi ser patienter efter telefonisk visitation

Vi ser patienter i lægehuset efter telefonisk visitation. Det er dermed fortsat ikke muligt at bestille tid via nette – dette for at mindske smittespredning. Såfremt du har symptomer på corona-virus bedes du undlade at møde op i klinikken og i stedet kontakte os telefonisk mhp. vejledning og evt. podning.

Nogle konsultationer forsøges klaret via telefon-opfølgning eller videokonsultation.

Vi forsøger at undgå smittespredning ved at minimere antal af ventende patienter i venteværelset. Du kan blive bedt om at vente i bil eller udenfor lægehuset.

Vi holder løbende øje med udviklingen og følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

Vi anbefaler apps: “Min Læge” og “Medicinkortet”

Vi anbefaler appen “Min læge” . Her kan man sætte sig i kø til videokonsultation, skrive e-mail (E-konsultation), se overblik over tidligere og fremtidige aftaler i lægehuset, se overblik over vaccinationer og meget mere. Hvis man også har appen “Medicinkortet” kan man se, hvilken medicin man får og anmode om receptfornyelse direkte via appen “Min Læge”.

Vi tilbyder foreløbigt videokonsultation via appen “Min Læge”. Pga sparsom interesse ændrer vi tidsrum for mulig videokonsultation til kl. 10.00-10.30. For at benytte denne mulighed skal du have en smart-phone med kamera og downloade app “Min Læge” via app-store. Se vejledning her: https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

Podning for Covid-19 – nye retningslinjer

Man kan fra d. 21/4-2020 blive podet for COVID-19 hvis man har milde symptomer på coronavirus. Herudover kan beboere og personale på institutioner blive podet for COVID-19, såfremt der er påvist COVID-19 hos beboer el. personale.

Personale i sundheds- og ældresektor med lette symptomer på COVID-19 kan fortsat blive henvist til podning via deres personaleleder.

Covid-19: pneumokokvaccination

Sundhedsstyrelsen har besluttet at der i forbindelse med corona-virus epidemi er mulighed for gratis pneumokokvaccination til personer, der er fyldt 65 år og til risikogrupper.

Første fase træder i kraft d. 22/4-2020 og omfatter plejehjemsbeboere og personer over 65 år med kronisk sygdom f.eks. KOL og personer under 65 år med særlig høj risiko for alvolig pneumokoksygdom f.eks. ved manglende milt.

Senere på året vil der også blive mulighed for pneumokok-vaccination for personer over 65 uden kronisk sygdom samt personer under 65 år i risikogruppe.

Vi er i gang med at tage kontakt til patienter der kan få pneumokok-vaccination snarligt. Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Blodprøver uden tidsbestilling

OBS! Blodprøver uden tidsbestilling er aktuelt indstillet pga. Corona-virus epidemi. 

Telefontid

Læge kl. 8.30-9.30
Sygeplejerske kl. 13-13.30

Selvbetjening

E-konsultation, recepter, tidsbestilling

Nyheder

Nyheder fra klinikken, Sundhedsstyrelsen m.v.

Telefon 98 46 11 22   •   Sæbygårdvej 11, 9300 Sæby