Til Uddannelseslæger

Om praksis

 

Lægehuset Sæbygårdvej er et kompagniskab med 3 faste læger. Lægeklinikken blev stiftet i 1972 i de nuværende lokaler, som løbende er blevet udvidet og renoveret så de fremstår lyse og moderne.

Klinikken har en stor tradition for at deltage i uddannelsen af unge læger, og har gennem årene haft mange uddannelseslæger ansat. Vi har studerende i klinikken og deltager i undervisning på studiet.

Klinikken har tilknyttet ca. 5000 patienter inkl. børn. Det er en blandet by/landpraksis med en stor bredde i patientpopulation en med børn og unge og en del ældre patienter og mange kronikere.

Praksis er beliggende 3 minutters gang fra busterminalen i Sæby og der er regelmæssige busser til/fra Ålborg. Køretid i egen bil via landevej fra Hjørring eller motorvej fra Ålborg er ca. 40 minutter.

 

Daglig rytme: Vi mødes i kaffestuen kl. 7.55 og hilser godmorgen og får styr på dagens bemanding og deler korte vigtige informationer. Åbningstiden i klinikken er fra kl. 8.00-16.00, dog med mulighed for konsultation efter kl. 16 efter aftale. Seneste patient sættes typisk på kl. 15.15 så vi har tid til at afslutte dagen. Vi holder sammen 15 minutters fælles formiddagspause og alle læger har 1 times patientfri pause fra 12-13. I dette tidsrum klares postlæsning/administrativt arbejde og holdes frokost. Lægerne mødes til konference et kvarter fra 13-13.15, hvor diverse patienter diskuteres. Hver dag har én af lægerne akut funktion, hvor patienter med akutte problemstillinger kan tildeles tid efter aftale. Vi kører sygebesøg efter aftale. Vi har fælles uddannelse for hele huset fastlagt hver måned og derudover temaundervisning med underviser ude fra 2-4 gange årligt.

Uddannelseslægens arbejdsopgaver tilpasses uddannelsesniveau og kompetencer og justeres løbende i forbindelse med de daglige supervisioner. Med din faste tutorlæge drøftes løbende, hvilke konsultationstyper du mangler at se, og justeres i forhold til din logbog. Fra ansættelsens start afsættes tid til de fastlagte uddannelsessamtaler hvor bl.a. din trivsel og fremtidige karriereønsker drøftes.

Når du kommer i klinikken, vil du gennemgå et introduktions-program, hvor du følger klinikkens arbejdsgange og oplæres i relevante procedurer og konsulationsteknik – både hos læger, sygeplejersker, sekretariat og i laboratoriet. Du vil selvfølgelig også få tid til at lære vores system EG-Clinea at kende. Du vil parallelt hermed gradvis få egne konsultationer. Der er fast dagligt supervision på min. 30 minutter ved husets læger på skift. Herudover er der altid mulighed for at hente hjælp fra dagens akutlæge i forbindelse med dine konsultationer. Din arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer/uge med mulighed for ferie, afspadsering og kursus-deltagelse, som aftales efter gældende regler. To af klinikkens læger deltager i Lægevagten, hvor du også har mulighed for at komme med og som hoveduddannelseslæge har mulighed for egne vagter.

Vi glæder os til at tage imod dig!

Venlig hilsen Ditte, Camilla, Janni og personalet, Lægehuset Sæbygårdvej

Kontakt til praksis kan ske pr tlf 51358277/98461122 eller mail kontakt@98461122.dk  

Om byen og historien

Lægehuset blev bygget i 1972 af læge Jørgen Nannestad, som først var sololæge men siden fik en kompagnon. Med årene voksede huset med flere tilbygninger og der kom flere læger til, så der nu er ydernummer til 3 læger (tidligere 4). Huset er i dag på 400 m2 med 8 ens indrettede klinikrum (heraf 2 til uddannelseslæger), sekretariat, laboratorium samt venteværelse og konferencerum. Klinikken ligger 2 minutters gang fra busterminalen med gode forbindelser til Ålborg og Frederikshavn. Busturen til Ålborg tager 30-40 minutter.

Sæby er en lille provinsby med ca.10.000 indbyggere, den ligger lige ud til Kattegat og der er 10 min. kørsel til Frederikshavn og ½ time til Ålborg. Byen er en turistby med mange gæster om sommeren, der er dejlig strand, golfbane og pragtfuld natur. Der er to skoler i byen og mulighed for et rigt fritidsliv med bl.a gode sportsklubber, atletikklub, musikskole og ro/kajakklub mm

Over årene har det været skiftende antal faste læger og mange uddannelseslæger i huset. I mange år var klinikken drevet af 4 læger og fra 2008-2012 af 3 læger idet dengang ældste kompagnon ikke fik afhændet sin andel i 2008. Pr 1. januar 2024 er vi 3 faste læger i kompagniskabet.