Til Uddannelseslæger

Om praksis

Der er 4 læger i kompagniskabet. Desuden har vi 2 sygeplejersker, 3 sekretærer, ligesom der også er en psykolog der lejer lokale i huset. Der har altid været tradition for at lægehuset har haft uddannelseslæger tilknyttet, både turnus-, hoveduddannelseslæger og studenter.

Patientgrundlaget hviler på ca. 5200 patienter fra land og by. Vi har overvægt af ældre patienter idet praksis har været lukket for tilgang af nye patienter gennem flere år. Mange patienter har i flere generationer været tilknyttet lægehuset, så der er tætte relationer læge/personale og patient imellem.

I lægehuset har vi laboratorium til blodprøver, urinundersøgelse inkl mikroskopi og dyrkning, EKG, lungefunktion, tympanomtri og INR-måling. Der er EDB på alle rum med system EG Clinea ( Emar). Vi har et erfarent personale og mange opgaver er uddelegeret til personalet. Vi kører i perioder systematiske opsøgende hjemmebesøg hos vores ældre borgere og har et godt samarbejde med de to lokale plejehjem og hjemmesygeplejerskerne i byen. Det kommunale sundhedscenter i byen har mange gode tilbud til vores borgere og vi samarbejder om rehabilitering og opfølgning af vores borgere med kroniske lidelser. Vi individualiserer i vidt omfang kronikerkontroller, så de der har størst behov ses oftere.

Praksis er åben fra 8.00 til 16.00, herefter overtager lægevagten i Frederikshavn. Alle læger har 15 min. tider og 1 times telefontid daglig. For uddannelseslæger tilpasses konsultationslængde og type naturligvis efter erfaring og evner. Uddannelseslægens arbejdstid tilrettelægges individuelt så møde og gå tid passer med bus tider/andet. Den ugentlige arbejdstid er omkring 37 timer med evt. afspadsering for vagtarbejde.

Vi mødes til konference hver dag klokken 13.00 hvor div. patienter diskuteres. Alle læger har 1 times patientfri pause til frokost og administrative opgaver samt 2 x 15 min. kaffepause i løbet af dagen sammen med det øvrige personale. Hver dag har en fast læge akut funktion og kører sygebesøg ved behov. Sygeplejerskerne ser også akutte patienter. De øvrige læger har faste tider med tidsbestilling. Hver uddannelseslæge har en fast kontaktlæge og fast supervision, men alle læger og personalet bidrager med undervisning og ad hoc supervision.

Vi afholder personalemøder hver 2 måned, fællesfrokost møder hver måned og strategimøder efter behov. Der afholdes fælles undervisning på faste dage med eller uden eksterne undervisere.

Vi lægger vægt på at den enkelte uddannelseslæge efter bedste evne arbejder selvstændigt med støttende supervision, således at uddannelsen foregår som en mesterlære. Der er indlagt introduktions- justerings og evalueringssamtaler i forløbet, ligesom der afsættes tid dagligt til supervision. Der vil være mulighed for at deltage i lægevagtsarbejde.

I 2017 er klinikken akkrediteret. Kvalitetsarbejdet fortsætter selvfølgelig løbende som en naturlig del af vedligeholdelsen af klinikkens service og kompetencer. Vores hjemmeside har vi ønske om at udvikle, så den bliver mere brugbar for vores patienter.  Som uddannelseslæge i huset vil du blive inddraget i disse opgaver såvel som den daglige patientkontakt og undervisning.

Kontakt til praksis kan ske pr tlf 51358277/98461122 eller mail tbj@98461122.dk 

Om byen og historien

Lægehuset blev bygget i 1972 af læge Jørgen Nannestad, som først var sololæge men siden fik en kompagnon. Med årene voksede huset med flere tilbygninger og der kom flere læger til, så der nu er ydernummer til 3 læger (tidligere 4). Huset er i dag på 400 m2 med 8 ens indrettede klinikrum (heraf 2 til uddannelseslæger), sekretariat, laboratorium samt venteværelse og konferencerum. Klinikken ligger 2 minutters gang fra busterminalen med gode forbindelser til Ålborg og Frederikshavn. Busturen til Ålborg tager 30-40 minutter.

Sæby er en lille provinsby med ca.10.000 indbyggere, den ligger lige ud til Kattegat og der er 10 min. kørsel til Frederikshavn og ½ time til Ålborg. Byen er en turistby med mange gæster om sommeren, der er dejlig strand, golfbane og pragtfuld natur. Der er to skoler i byen og mulighed for et rigt fritidsliv med bl.a gode sportsklubber, atletikklub, musikskole og ro/kajakklub mm

Over årene har det været skiftende antal faste læger og mange uddannelseslæger i huset. I mange år var klinikken drevet af 4 læger og fra 2008-2012 af 3 læger idet dengang ældste kompagnon ikke fik afhændet sin andel i 2008. Pr 1. januar 2018 er vi igen 4 læger i kompagniskabet.