Værdigrundlag

Lægehuset Sæbygårdvej

  • Er en lægeklinik, hvor patienten som menneske er i fokus. Det tilstræbes at afstemme patienternes ønsker om plan og behandling med den plan, der lægges af læger og personale ud fra en faglig vurdering. Vi lytter til og tilpasser behandling og kontrol i samarbejde med den enkelte patient. Vi ønsker at give mest til dem med størst behov. Derfor kan du opleve ventetid og blive mødt med spørgsmål, der gør det muligt for os at prioritere tid og ressourcer bedst muligt. Du hjælper dig selv og os ved at forberede dig på, hvorfor kommer du i dag. Fortæl kort alle punkter og fortæl, hvad der er vigtigst for dig at nå. Fortæl også, hvad der bekymrer dig, og hvad du ønsker hjælp til.
  • Vi ønsker en venlig omgangstone i lægehuset. Vi stræber efter, at patienterne føler sig hørt og mødt med respekt og venlighed. Vi forventer, at lægehusets personale og læger mødes med tilsvarende respekt og venlighed.
  • Vi arbejder med høj faglighed med fokus på fortsat kompetenceudvikling for både læger og personale. Vi holder os opdateret fagligt og deltager i kurser og prioriterer intern undervisning og vidensdeling. Vi deltager i forskningsprojekter, der udvikler vores fag og behandling til gavn for vores patienter. Vi interesserer os for ny teknologi, der kan gavne diagnostik og behandling, og vi bruger de nye tekniske løsninger til kommunikation og dataudveksling.
  • Vi prioriterer arbejdsglæde i hverdagen, hvor der er tid og overskud til at fokusere og passe på både patienter, personale og læger. Derfor kan du som patient til tider kortvarigt blive mødt at et “pause-skilt” i skranken, når vi samles til pause. Det fremmer trivsel og arbejdsglæde og giver plads til vidensdeling. Det gavner vores patienter, når de mødes af læger og personale med overskud og nærvær.
  • Vi ønsker at være en aktiv del af nær-miljøet, og vi følger med i udviklingen i omgivelserne. Vi holder os orienteret om tilbud og muligheder, der kan understøtte vores patienters behandling og trivsel. Vi har et godt samarbejde med hjemmesygeplejen, sundhedscentre i Frederikshavn og Sæby, Havkærhus/demenstilbud og øvrige behandlere i kommunen og sundhedsvæsenet.
  • Vi prioriterer at deltage i rekrutteringen af yngre læger til området. Det gør vi ved at ansætte og oplære lægestuderende i vores klinik og ved at tage godt imod uddannelseslæger og studerende på klinikophold i klinikken. Vi prioriterer supervision og kompetenceudvikling af vores personale og unge læger. Derved kan vores patienter føle sig trygge i deres hænder.
  • Vi arbejder under PLO’s overenskomst og tilstræber at følge gældende retningslinjer anbefalet af Sundhedsstyrelsen og faglige selskaber under hensyntagen til den enkelte patients bedste.

Camilla, Janni og Ditte Jan/2024.