KOL – Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

KOL er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet. KOL udvikler sig snigende over mange år og viser sig ved tiltagende åndenød, hoste, slim og hyppige lungeinfektioner. Rygere har langt større risiko for at få KOL, men også ikke-rygere kan få KOL.

Årlig status ved KOL – Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

I Lægehuset samarbejder læger og sygeplejersker om at hjælpe dig med at kontrollere din sygdom bedst muligt. Vi tilpasser antallet af konsultationer til dit behov. Hos sygeplejersken får du målt din lungefunktion og evt dit iltindhold i blodet, og sammen tjekker I, om du tager din lungemedicin korrekt.

Medbring derfor altid din lungemedicin ved kontrol hos sygeplejersken. Medbring også en liste over al din medicin inklusiv kosttilskud og vitaminer til sygeplejersken eller lægen.

Indholdet i konsultationen kan være:

 • Måling af lungefunktion.
 • Graden af åndenød – hvordan påvirker det dit liv?
 • Rygestatus – ønskes hjælp til rygestop?
 • Forværringer – selvbehandlingsplan?
 • Influenzavaccination (1 gang årligt i efteråret).
 • Pneumokokvaccination (hver 5. år).
 • BMI.
 • Fysisk aktivitet.
 • Mængden af ilt i blodet.
 • Flere sygdomme samtidigt?
 • Medicinstatus – teknik ved brug af lungemedicin.
 • Mål for behandlingen – dit mål?
 • Behov for undervisning i sygdommen?
 • Aftale om næste kontrol.

Læs hvordan du kan forberede dit lægebesøg:
DSAMs patientvejledning – forbered dit lægebesøg 

Her kan du læse mere om livet med KOL:

Video med styrketræningsøvelser for Kol patienter aktivmedkol.dk

Lungeforeningen  lunge.dk/kol

Film om KOL  lunge.dk/se-film-om-kol

Vejrtrækningsteknik   lunge.dk/vejrtraekningsteknik 

Motion   lunge.dk/motion-og-traening

Sex og samliv  lunge.dk/seksuallivet-med-kol

Rygestop – gode råd sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/sundhedsoplysning/rygning/rygestop/rygestopprogram-10-dages/

Rehabilitering i Sundhedscenter Sæby  frederikshavn.dk/Sider/Relevant-undervisning-for-borgere-med-KOL