Læger

Henrik Strøm

Henrik Strøm

Født 1958

Speciallæge i Almen Medicin

Læs mere om Henrik

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Janni Kristensen

Janni Kristensen

Født 1972

Speciallæge i Almen Medicin

Læs mere om Janni

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk selskab for Almen Medicin (DSAM)

Underviser lægestuderende på Ålborg Universitet. Medlem af regionsbestyrelsen DSAM Nordjylland

Camilla Haugaard Brix

Camilla Haugaard Brix

Født 1979

Speciallæge i Almen Medicin

Læs mere om Camilla

Medlem af:

  • Den almindelige danske lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk selskab for almen medicin
Michael B. Kristensen

Michael B. Kristensen

Uddannelseslæge til praktiserende læge

Læs mere om Michael

Michael er tilbage i Lægehuset. Michael har tidligere været ansat som medhjælp under medicinstudiet men er nu blevet færdig som læge. Michael har været ansat i Lægehuset som led i klinisk basisuddannelse og fortsætter som led i den videre uddannelse som speciallæge i almen medicin (praktiserende læge).

Erfaring fra:Akutmodtagelse

 

 

Scott Greve Brekke

Scott Greve Brekke

Uddannelseslæge i klinisk basisuddannelse

Læs mere om Scott

Scott er startet som læge i lægehuset d. 1/9-2022 og er ansat som led i klinisk basisuddannelse.

Erfaring fra:Akutmodtagelse