Læger

Jacob Edlund

Jacob Edlund

Født 1956

Speciallæge i Almen Medicin

Læs mere om Jacob

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Henrik Strøm

Henrik Strøm

Født 1958

Speciallæge i Almen Medicin

Læs mere om Henrik

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Janni Kristensen

Janni Kristensen

Født 1972

Speciallæge i Almen Medicin

Læs mere om Janni

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk selskab for Almen Medicin (DSAM)

Underviser lægestuderende på Ålborg Universitet. Medlem af regionsbestyrelsen DSAM Nordjylland

Camilla Haugaard Brix

Camilla Haugaard Brix

Født 1979

Speciallæge i Almen Medicin

Læs mere om Camilla

Medlem af:

  • Den almindelige danske lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk selskab for almen medicin

Michael B. Kristensen

Uddannelseslæge til praktiserende læge

Læs mere om Michael

Michael er tilbage i Lægehuset. Michael har tidligere været ansat som medhjælp under medicinstudiet men er nu blevet færdig som læge og ansat som led i klinisk basisuddannelse. 

Erfaring fra:Akutmodtagelse