I løbet af graviditeten tilbydes du 3 undersøgelser hos os i Lægehuset og ca. 7 undersøgelser hos jordemoder. Hyppigere kontrol aftales efter behov.

Du indkaldes automatisk til jordemoder første gang ca. i uge 14-16.

Første graviditetsundersøgelse foregår i 9. uge hos sygeplejersken. Der vil blive taget blodprøver, urinprøve og blodtryk, og sammen udfylder vi oplysningsskema til fødested, jordemoder og din vandre journal. Vi informerer om risikovurdering og tilbud om scanninger.

Der anbefales til alle gravide

  • Folinsyre 0,4 mg til og med uge 12, evt. som gravitamin og gerne fra før graviditet.
  • Jerntilskud 40-50 mg dagligt fra uge 10.
  • D-vitamin 10 mikrogram hele graviditeten.
  • Kalk 500 mg, såfremt du ikke spiser eller drikker 0,5 l mælkeprodukt dagligt.
  • Multivitamin
(som kan indeholde både folinsyre + d-vitamin).

Såfremt du vælger, at dit foster skal risikovurderes, vil du i uge 12-13 blive tilbudt en scanning af nakkefolden. Resultatet af scanningen sammenholdt med en af blodprøverne taget ved første graviditetsundersøgelse giver mulighed for at vurdere risiko for Downs syndrom. Er der øget risiko, vil du evt. kunne tilbydes en fostervandsprøve. I uge 18-20 tilbydes du en misdannelsesscanning, hvor større misdannelser ofte kan ses.

Anden graviditetsundersøgelse foregår hos lægen i uge 25. Dette er en helbredsundersøgelse samt en samtale om, hvordan graviditeten forløber.

Hvis din blodtype er Rhesus negativ, tages også en blodprøve i denne uge.

Ugen efter skal du kontakte os mhp. svaret, hvis du har fået taget blodprøve i uge 25.

Tredje graviditetsundersøgelse foregår i uge 32. Der bliver igen lavet helbredsundersøgelse og snak om forløbet.

HUSK

 – at møde lidt før mhp. en urinprøve, hver gang du kommer til lægen/jordemoder.

–  at medbringe din vandrejournal til læge, jordemoder, sygehus og ferieture.