Al afhængighedsskabende medicin herunder morfika, sovemedicin, beroligende medicin og medicin mod opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD vil som hovedregel kun kunne udskrives ved personligt fremmøde i klinikken. jvf. sundhedsstyrelsens retningslinjer.