Al afhængighedsskabende medicin herunder morfika, sovemedicin, beroligende medicin og medicin mod opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD vil som hovedregel kun kunne udskrives mod personligt fremmøde i klinikken. jvf. sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der har været afstået fra dette pga. COVID-19-epidemi, men pr. 1/9-2020 genindføres regel om personligt fremmøde.