Praktisk information

Husk:

  • HUSK mulighed for recepter, tidsbestilling, prøvesvar og korte spørgsmål til læger/sygepl/receptionen online via E-konsultation.
  • RECEPTIONEN  svar på urinprøver, celleskrab fra livmoderhalsen og bakterieprøver fra kl 9.30-14.00.
  • Er dit ærinde ikke akut så ring i tidsrummet kl 10.00-14.00 hvor tlf linjen er mindst belastet
  • I forbindelse med pauser, undervisning og efter kl 14.00 kan der være telefonsvarer som henviser til akutnummer eller en vagthavende naboklinik
  • Hjemmebesøg – ved behov for hjemmebesøg samme dag bestilles af hensyn til planlægningen tidligst muligt inden kl 10.30.
  • AFBUD – ved afbud ring venligst så hurtigt som muligt, da vi så kan bruge tiden til en anden patient.

Telefonsystem

Det er muligt at indtaste CPR nummer ved opringning til klinikken og derved sikre hurtigere betjening. I læge-telefontiden er det muligt at vælge sig direkte ind til den ønskede læge, når denne er til stede.  Hvis der ikke tastes CPR nummer eller ikke vælges en af de oplistede muligheder kommer opkaldet stadig igennem. Bliv på linjen og vent venligst…

Receptionen 8.00-14.00:  Tidsbestilling, recepter, svar på celleskrab, podninger – råd og vejledning. I tidrsummet 14-16 kan der vælges omstilling til akuttelefonen ved behov for akut lægehjælp. Læs mere om akut lægehjælp her.

Lægetelefontid 8.30-9.30 – vi beder alle fatte sig i korthed og have forståelse for at lange vejledninger og svar ikke kan gives i den korte telefontid, hvor mange ønsker kontakt med os.

Sygeplejerske telefontid 13.00-13.30 svar på aftalte prøver, spørgsmål om sygdom, råd og vejledning

Recepter

Fast medicin kan nu bestilles

  • i den hvide postkasse der er hængt op i glas-indgangspartiet. Seddel med navn, CPR nummer, medicinnavne/antal tabletter og tlf nummer lægges i postkassen.Det er også i orden at lægge den tomme medicinæske påført CPR-nr og tlf nummer og ønske om bestilling i postkassen.
  • Her på hjemmesiden under  E-konsultation/recepter