Praktisk information

Husk

  • Mulighed for recepter, tidsbestilling, prøvesvar og korte spørgsmål til læger/sygeplejersker/receptionen online via E-konsultation.
  • RECEPTIONEN – svar på urinprøver og bakterieprøver fra kl 9.00-12.00.
  • Er dit ærinde ikke akut så ring i tidsrummet kl 10.00-12.00, hvor tlf linjen er mindst belastet.
  • I forbindelse med pauser, undervisning og efter kl 12.30 kan der være telefonsvarer, som henviser til akutnummer eller en vagthavende naboklinik.
  • Hjemmebesøg – ved behov for hjemmebesøg skal dette bestilles tidligst muligt inden kl 10.30 af hensyn til planlægningen.
  • AFBUD – ved afbud ring venligst så hurtigt som muligt, da vi så kan bruge tiden til en anden patient.

Telefonsystem

Det er muligt at indtaste CPR-nr. ved opringning til klinikken og derved sikre hurtigere betjening. I læge-telefontiden er det muligt at vælge sig direkte ind til den ønskede læge, når denne er til stede.  Hvis der ikke tastes CPR-nr. eller ikke vælges en af de oplistede muligheder, kommer opkaldet stadig igennem. Bliv på linjen og vent venligst…

Receptionen kl 9.00-12.00

 Tidsbestilling, recepter, svar på celleskrab, podninger, råd og vejledning. I tidsrummet kl 12.00-16.00 henvises til akuttelefonen ved behov for akut lægehjælp. Læs mere om akut lægehjælp her.

Lægetelefontid kl 8.00-9.00

I bedes alle fatte jer i korthed og have forståelse for, at lange vejledninger og svar ikke kan gives i den korte telefontid, hvor mange ønsker kontakt med os.

 

Sygeplejersketelefontid kl 12.00-12.30

Svar på aftalte prøver, spørgsmål om sygdom, råd og vejledning.

Recepter

Fast medicin kan nu bestilles

  • i den hvide postkasse der er hængt op i glas-indgangspartiet. Seddel med navn, CPR nummer, medicinnavne/antal tabletter og tlf nummer lægges i postkassen.Det er også i orden at lægge den tomme medicinæske påført CPR-nr og tlf nummer og ønske om bestilling i postkassen.
  • Her på hjemmesiden under  E-konsultation/recepter