Afhængighedsskabende medicin – kun ved fremmøde

Al afhængighedsskabende medicin herunder morfika, sovemedicin, beroligende medicin og medicin mod opmærksomhedsforstyrrelser som f.eks. ADHD vil som hovedregel kun kunne udskrives ved personligt fremmøde i klinikken. jvf. sundhedsstyrelsens retningslinjer.

HUSK SYGESIKRINGSKORTET

Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at man medbringer sit gule sygesikringskort, når man møder op til aftaler i klinikken. Kortet skal scannes, når man ankommer. Indtastning af cpr-nummer manuelt er kun hensigtsmæssigt i de tilfælde, hvor ens kort er glemt...